Вас вітає Young Business Club (далі – Клуб)
Наш сайт використовує файли Cookie (Cookies).
Клуб хоче використовувати наші власні та сторонні cookie та подібні технології для статистики та маркетингових цілей. Ви можете встановити свої параметри, вибравши нижче:
ПОГОДИТСЬ ІЗ НЕОБХІДНИМИПОГОДИТИСЬ ІЗ УСІМА
Нажимаючи кнопку «Погодитись із необхідними» або «Погодитись із усіма», Ви погоджується із Політикою приватності Клубу

Політика приватності Клубу

Актуальна редакція станом на 18 серпня 2023 року

1. Терміни та визначення

Веб-браузер – програмне забезпечення, що встановлене на технічному пристрої Суб’єкта персональних даних та за допомогою якого отримується доступ до Сайту.

Договір – договір приєднання відповідно до якого Клуб надає, а Суб’єкт персональних даних отримує послуги.

Клуб – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯНГ БІЗНЕС КЛУБ» (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 41474157), яке надає послуги відповідно до Договору.

Мобільний застосунок «Young Business Club» або Мобільний застосунок - мобільний застосунок, який підконтрольний Клубу та через який Суб’єкт персональних даних може передавати свої персональні дані Клубу.  

Політика – дана політика приватності Клубу (посилання на актуальну редакцію: https://ybc.club/privacy-policy).

Сайт - https://ybc.club/.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються Клубом. Суб’єктом персональних даних є будь-яка особа, яка відвідує Сайт чи користується Мобільним застосунком й здійснює інші дії, результатом яких є передача персональних даних Клубу. Такими діями може бути: зв’язок із Клубом будь-яким способом через мережу Інтернет та/або за допомогою телефонного зв’язку, приєднання до Договору тощо.

Cookie – текстовий файл або файли, які містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються Веб-браузеру і зберігаються на технічному пристрої Суб’єкта персональних даних. Під технічними пристроями слід розуміти: комп’ютер, мобільний телефон, планшет або будь-який інший технічний засіб, який дозволяє відвідати Сайт.

2. Загальні положення

2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних Суб’єкта персональних даних у рамках даної Політики є Клуб.

2.2. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в датацентрах та іншому обладнанні, що підконтрольні Клубу.

2.3. Клуб може зберігати та обробляти наступні персональні дані Суб’єкта персональних даних:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • дата народження та вік;
 • стать;
 • номер телефону;
 • електронна адреса;
 • сторінки в соціальних мережах;
 • місце роботи;
 • паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий, дата закінчення паспорту);
 • зареєстроване (задеклароване) місце проживання;
 • фактичне місце проживання;
 • інформація про сімейний стан;
 • інформація про дітей та батьків;
 • громадянство (підданство);
 • інформація про наявність посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні та/або за кордоном (серія, номер, підстава видачі, дата видачі та дата закінчення);
 • інформація про освіту;
 • інформація про бізнес Суб’єкта персональних даних;
 • файли Сookie;
 • ір-адреси;
 • параметри і налаштування Веб-браузерів;
 • параметри налаштувань Мобільного застосунку;
 • геопозицію (у разі використання Мобільного застосунку).

2.4. Клуб обробляє та зберігає персональні дані з метою:

 • можливості приєднання до Договору та його продовження;
 • виконання умов Договору;
 • забезпечення оплати за послуги відповідно до Договору;
 • розсилки повідомлень (електронних листів) щодо діяльності Клубу;
 • повідомлення про зміни (нові редакції) Договору;
 • надання доступу до Сайту;
 • надсилання повідомлень, сповіщень, листів, в тому числі в рамках маркетингових активностей Клубу;
 • будь-якої комунікації Суб’єкта персональних даних з Клубом.

2.5. Треті особи, яким можуть передаватись персональні дані Суб’єктів персональних даних:

 • учасники/члени платіжних систем України та іноземних держав, що забезпечують авторизацію та проведення Суб’єктами персональних даних переказу коштів;
 • державні органи відповідно до норм чинного законодавства України;
 • фізичні та/або юридичні особи, в тому числі іноземним, які виступають підрядниками (постачальними) послуг (товарів) та забезпечують надання послуг Клубу.

2.6. Права Суб’єктів персональних даних:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законами України, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Суб’єкта персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу Клубу даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних та Клубом, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

2.7. Клуб не передає персональні дані третім особам, крім випадків, встановлених цією Політикою та чинним законодавством України.

3. Обробка персональних даних

3.1. Відвідуючи Сайт або користуючись Мобільним застосунком, Клуб може обробляти та зберігати наступні персональні дані: Cookie; ip-адреси; параметри і налаштування Веб-браузерів та Мобільного застосунку; адреса електронної пошти; номер контактного телефону; дата народження; стать; геопозицію; аналітика використання (у разі надання дозволу Субʼєктом персональних даних) і т.д.

3.2. Клуб обмежується збором та обробкою мінімального обсягу персональних даних і немає цілі збирати ті персональні, що не потрібні для повноцінної взаємодії Суб’єкта персональних даних, Сайту, Мобільного застосунку та Клубу.

3.3. Клуб збирає дані про статистику відвідування Сайту, користування Мобільним застосунком, зокрема це може бути: інформація про з’єднання, трафік, Веб-браузер чи технічний засіб Суб’єкта персональних даних, дата, час, тривалість перебування на Сайті чи користування Мобільним застосунком.

3.4. Персональні дані використовуються в цілях забезпечення доступу та ознайомлення із послугами Клубу, обміну інформацією, новинами тощо.

3.5. Персональні зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

4. Використання файлів Cookie під час відвідування Сайту

4.1. Файли Cookie необхідні для забезпечення комфортного використання Суб’єктом персональних даних Сайту. За допомогою файлів Cookie Клуб має можливість проаналізувати поведінку, переваги та інтереси особи, яка відвідує Сайт. Дані файлів Cookie також дозволяють дивитись відео, брати участь в голосуваннях чи опитуваннях, а також взаємодіяти із соціальними мережами. Окрім цього, файли Cookie дозволяють на основі поведінки відвідувача (Суб’єкта персональних даних) Сайту рекомендувати текстовий, графічний, аудіо та відео матеріал та уникнути повторних показів, управляти цільовою рекламою, оцінювати ефективність рекламних компаній, отримувати інформацію про відвідування Суб’єктом персональних даних інших ресурсів при переходах, а також здійснювати інші параметри налаштування Сайту. Клуб може використовувати зазначену вище інформацію та файли Cookie разом із третіми особами, включаючи свої клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів тощо з метою надання якісної реклами.

4.2. Для відображення якісного і детального контенту на Сайті, Клуб може використовувати послуги, які є надають сторонні компанії, такі як Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIn тощо. Зазначені компанії як приклад можуть використовувати файли Cookie на технічних пристрої Суб’єкта персональних даних під час роботи на Сайті. Клуб не може вплинути на роботу файлів Cookie, які використовуються зазначеним вище компаніями.  

4.3. Файли Cookie поділяються на постійні та тимчасові. Постійні Cookie зберігаються на пристрої Суб’єкта персональних даних до тих пір, поки вони ним не будуть фізично видалені, а тимчасові зберігаються до моменту, до поки Суб’єкт персональних даних не вийде із                       Веб-браузеру, який використовується для відвідування Сайту.

4.4. Під час відвідування Сайту фали Cookie оновлюються. У більшості випадків Веб-браузер, який використовується для відвідування Сайту дозволяє автоматичне зберігання файлів Cookie на пристрої Суб’єкта персональних даних. Відключення файлів Cookiе може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та неповноцінного функціонування Сайту.

4.4.1. Через налаштування Веб-браузеру, Суб’єкт персональних даних може вибрати, які файли Cookie приймати, а які ні. Такі налаштування напряму залежать від того, який Веб-браузер використовує Суб’єкт персональних даних:

Якщо Суб’єкт персональних даних вирішить заблокувати певні функціональні файли Cookie, то Суб’єкту персональних даних можуть бути недоступні деякі сервіси Сайту. Окрім налаштувань, які можуть доступні на Сайті, Суб’єкт персональних даних може відмовитись від використання окремих файли Сookie.

4.5. Якщо Суб’єкт персональних даних після закінчення взаємодії із Сайтом видалив файли Cookie, то кожного наступного разу, коли він відвідує Сайт, йому буде пропонуватись прийняти або відхилити використання файлів Cookie.

4.6. Інформація про користувачів Сайту, яка була отримана за допомогою файлів Cookie не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Клубу.

4.7. Видалення та відмова від прийняття використання файлів Cookie може обмежити Суб’єкта персональних даних в повноцінному використанні Сайту.

5. Заключні положення

5.1. Відвідуючи Сайт та/або використовуючи Мобільний застосунок означає, що Субʼєкт персональних дав згоду на оброку та збір його персональних даних відповідно до даної Політики.

5.2. Клуб використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від страти, неправильного використання, зміни або знищення.

5.3. Клуб гарантує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

5.4. Клуб надає доступ до інформації і персональних тільки уповноваженим працівниками або своїм контрагентами, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Клубу.

5.5. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе, якими володіє Клуб, за умови проходження аутинтефікації шляхом надання: прізвища, ім’я, по-батькові, електронної адреси, номер телефону та документів, які посвідчують особу. Доступ до персональних даних надається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідного запиту Клубом.

5.6. У випадку питань, що стосуються даної Політики чи використання персональних даних, Суб’єкт персональних даних може звернутись до Клубу за наступною електронною адресою: i@ybc.club.

5.7. Зміни до Політики вносяться шляхом опублікування нової її редакції на Сайті і також поширюється на Мобільний застосунок. Актуальна Політика завжди знаходиться за наступним посиланням: https://ybc.club/privacy-policy. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті і не потребує отримання додаткового погодження від Суб’єкта персональних даних. Якщо Суб’єкт персональних даних не погоджується з новою редакцією Політики, то він повинен про це повідомити Клуб та перестати користуватись Сайтом та Мобільним застосунком.

5.8. Суб’єкт персональних даних може звернутись із скаргою щодо порушення Клубом законодавства, що регулює захист персональних даних до суду або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних. Контакти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних можна знайти за наступним посиланням: ombudsman.gov.ua/about.

контакти

Зв'язатися з нами

Email для ЗМІ: communication@ybc.club

HR відділ

Міста: Київ | Барселона | Берлін | Варшава | Вроцлав | Лісабон | Лос-Анджелес | Майамі | Нью-Йорк | Торонто | Балі | Дніпро | Івано-Франківськ | Львів | Одеса | Харків